Lunchstängt mellan
12:00-13:00

Anwar BUMM erbjuder erfarna barnläkare och barnsjuksköterskor i Kista, Stockholm. Vänd er till oss om ni söker en specialist inom barnsjukvård. Kontakta oss idag för mer information!

Kostnadsfritt besök
Anwar BUMM är en barn- och ungdomsmedicinsk mottagning för barn upp till 17 år. Besöket är kostnadsfritt. Verksamheten drivs på uppdrag av Stockholms läns landsting. Vi har inget remisskrav för allmän barnmedicinsk konsultation, men pga det växande vårdbehovet prioriterar vi patienter som kommer med en remiss. Övriga patienter bokas i måna av tid. Inför ADHD-utredningar krävs det en remiss samt en hel del  underlag innan utredningen kan påbörjas. 

Vi behandlar
Vi tar emot patienter med alla slags åkommor. Bland annat utreder och behandlar vi astma, allergier, mag-, tarm- och urinvägsbesvär samt akuta infektioner. Vi arbetar också med neurologi, gör tillväxtutredningar och utvecklingsbedömningar. Mottagningen har 2 tilläggsavtal: ADHD-utredningar och Psykisk ohälsa hos barn 

Akuttider erbjuds i mån av tid för barn under 1 år samt barn med kroniska sjukdomar som följs upp på mottagningen. ALLA akuttider bokas via telefon.

Övriga akuta ärenden hänvisas till vårdcentralen eller husläkarmottagning.

Sammanhållen journalföring
Anwar BUMM använder sammanhållen journalföring. Detta innebär att våra medarbetare som deltar i din vård även har möjlighet att ta del av uppgifter i journaler du har hos andra vårdgivare inom Stockholms läns landsting. 
På webbplatsen 1177.se kan du under "Regler och rättigheter", rubrik "Rättigheter i vården" läsa mer om sammanhållen journalföring. 

Välkommen!

Mottagningens telefontider:

Mottagningens öppettider:

» Hör av dig direkt
» Hitta hit