Lunchstängt mellan
12:00-13:00

Anwar BUMM erbjuder erfarna barnläkare och barnsjuksköterskor i Kista, Stockholm. Vänd er till oss om ni söker en specialist inom barnsjukvård. Kontakta oss idag för mer information!

Kostnadsfritt besök
Anwar BUMM är en barn- och ungdomsmedicinsk mottagning för barn upp till 18 år. Besöket är kostnadsfritt. Vi har inte heller något remisskrav, men i många fall är det önskvärt (framförallt vid ADHD-utredningar). Verksamheten drivs på uppdrag av Stockholms läns landsting.

Vi behandlar
Vi tar emot patienter med alla slags åkommor. Bland annat utreder och behandlar vi astma, allergier, mag-, tarm- och urinvägsbesvär samt akuta infektioner. Vi arbetar också med neurologi, gör tillväxtutredningar och utvecklingsbedömningar. Mottagningen har två tilläggsavtal: ADHD-utredningar samt barn med fetma. 

Vi erbjuder akuttider varje dag. Alla akuttider bokas via telefon.

Sammanhållen journalföring
Anwar BUMM använder sammanhållen journalföring. Detta innebär att våra medarbetare som deltar i din vård även har, med ditt medgivande, möjlighet att ta del av uppgifter i journaler du har hos andra vårdgivare inom Stockholms läns landsting. 
På webbplatsen 1177.se kan du under "Regler och rättigheter", rubrik "Rättigheter i vården" läsa mer om sammanhållen journalföring. 

Välkommen!

Mottagningens telefontider:

Mottagningens öppettider:

» Hör av dig direkt
» Hitta hit