Lunchstängt mellan
12:00-13:00

ADHD-utredning på Anwar BUMM

Remiss för ADHD-utredning är numera ett krav för att utredningen ska bli så rättvis som möjligt. Innan en utredning kan påbörjas MÅSTE vi ha följande: 

 • Remiss från en läkare som har kännedom om barnets svårigheter, tex. skolläkare. Ibland kan även en skolsköterska i samråd med skolläkaren skriva en remiss (inkl. nedanstående material)
 • Pedagogisk kartläggning från förskolan / skolan (länk till mallen finns nedan)
 • BVH-journal (finns på BVC eller hos skolsköterskan)
 • SHV-journal (för skolbarnen)
 • "5-15" i fyllda av förskolan/skolan och föräldrarna (länk finns nedan)
 • "SNAP-IV" (länk finns nedan)
 • "Frågor till barnets skola" (länk finns nedan)
 • Förlossningsjournal (önskvärt, ej obligatoriskt)

Utredningen består av flera besök hos både läkaren och hos psykologen:

 • Besök hos barnläkare tillsammans med både vårdnadshavaren och barn/ungdom
 • Samtal och intervju hos psykolog (små barnen behöver inte vara med på besöket)
 • Psykologtestning 1, besöket avser barn/ungdom. Vårdnadshavare är inte med under själva testningen.
 • Psykologtestning 2, besöket avser barn/ungdom. Vårdnadshavare är inte med under själva testningen.
 • Flera testtillfällen bokas vb.
 • Återgivning av utredningsresultat till vårdnadshavare och barn/ungdom hos psykologen. 
 • Även skolpersonalen kan ringa och boka en tid hos psykologen för återgivning om föräldrarna och skolan själva så önskar.
 • Besök hos barnläkaren för vidare handläggning och diskussion kring medicinering vb. Besöket avser både vårdnadshavaren och barn/ungdom. 
 • Om det blir aktuellt med medicinering följs behandlingen upp regelbundet hos barnsjuksköterskor och hos barnläkaren
 • Det finns även möjlighet till stödsamtal hos psykologen för föräldrar och/eller barn om behov finns

Blanketter för nedladdning:

Externa länkar :