Lunchstängt mellan
12:00-13:00

Om oss

Hos oss får du alltid träffa en erfaren specialist inom barn- och ungdomssjukvård när du behöver det.

Tack vare våra kompetenta resurser så har vi en flerspråkig personal och kan kommunicera med patienter som talar både arabiska, engelska och såklart även svenska. Våra specialister har erfarenhet av arbete inom barn- och ungdomsmedicin både nationellt och internationellt. I vår omsorg är ditt barns hälsa i kompetenta händer. 

ADHD-utredning på Anwar BUMM

Remiss för ADHD-utredning är inget krav, men mycket önskvärt. Innan en utredning kan påbörjas behöver vi ha kopia på:

 • förlossningsjournalen (önskvärt)
 • pedagogisk bedömning
 • BVC-journalen
 • SHV-journalen (för skolbarnen)
 • 5-15 i fyllda av förskolan/skolan och föräldrarna
 • BRIEF-formulär i fyllda av förskolan/skolan och föräldrarna

Utredningen består av flera besök hos både läkaren och hos psykologen:

 • Besök hos barnläkare tillsammans med både vårdnadshavaren och barn/ungdom
 • Samtal och intervju hos psykolog (små barnen behöver inte vara med på besöket)
 • Psykologtestning 1, besöket avser barn/ungdom. Vårdnadshavare är inte med under själva testningen.
 • Psykologtestning 2, besöket avser barn/ungdom. Vårdnadshavare är inte med under själva testningen.
 • Återgivning av utredningsresultat till vårdnadshavare och barn/ungdom hos psykologen. 
 • Även skolpersonalen kan ringa och boka en tid hos psykologen för återgivning om de så önskar.
 • Besök hos barnläkaren för vidare handläggning och diskussion kring medicinering vb. Besöket avser både vårdnadshavaren och barn/ungdom. 
 • Om det blir aktuellt med medicinering följs behandlingen upp regelbundet hos barnsjuksköterskor

Blanketter för nedladdning 

Personal på Anwar BUMM

 • 2 st barnläkare
 • 3 st barnsjuksköterskor
 • 2 st undersköterskor
 • 3 st psykologer
 • 1 st medicinsk sekreterare / undersköterska

Kollektivavtal är tecknat med Vårdföretagarna Almega.

Kvalitet

Anwar BUMM är en privat barn- och ungdomsmedicinsk mottagning som drivs på uppdrag av Stockholms Läns Landsting. Vi arbetar under samma vilkor som landstingsdrivna barn- och ungdomsmedicinska mottagningarna. 

Målgruppen är barn och ungdomar i åldrarna 0 till och med 17 år som har en komplicerad sjukdomsbild, men som inte behöver akutsjukhusets specialistkompetens och utrustning.

Basuppdraget är på specialistnivå. Vi har inte ett akutuppdrag men vi kan erbjuda ett antal oplanerade akutbesök per dag främst för barn under 18 år samt barn med olika kroniska sjukdomar.

Under hösten 2018 kommer mottagningen delta två olika nationella kvalitetsregister: Luftvägsregistret och BORIS.

Sammanhållen journalföring
Anwar BUMM använder sammanhållen journalföring. Detta innebär att våra medarbetare som deltar i din vård även har möjlighet att ta del av uppgifter i journaler du har hos andra vårdgivare inom Stockholms läns landsting. 
På webbplatsen 1177.se kan du under "Regler och rättigheter", rubrik "Rättigheter i vården" läsa mer om sammanhållen journalföring.