Lunchstängt mellan
12:00-13:00

Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar

På Anwar BUMM tar vi emot barn och ungdomar med lindrig eller måttlig psykisk ohälsa mellan 0-17år. Det kan exempelvis handla om sömnproblem, familjekonflikter, separationsångest, tvång, tics, fobier, trotssyndrom, ångest och depression. Vi tar även emot föräldrar till våra barn och unga för rådgivning och stödsamtal.

Vi har en erfaren psykolog med KBT-inriktning som har jobbat länge med barn och ungdomar. .Vi använder oss av evidensbaserade metoder som anpassas utifrån barnets/tonåringens behov.  Behövs remiss  vidare till annan vårdgivare hjälper vi till med det.

Besöken är kostnadsfria. Uteblivna besök och besök som avbokas mindre än 24 timmar innan utsatt tid debiteras enligt Hälso- och sjukvårdsnämndens taxa.

Vi har inget remisskrav, men pga det växande vårdbehovet prioriterar vi patienter med remiss. Övriga patienter bokas i mån av tid.

Inför första besöket hos psykologen behöver man fylla i en skattningsformulär om välmåendet. Skattningen kan göras av barnet själv fr 11 år, av föräldrar eller/och av skolpersonalen. För att komma till frågeformuläret, klicka på länken nedan. Glöm inte att skriva ner koden och ta med det till första besöket.

Externa länkar: