Lunchstängt mellan
12:00-13:00

Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar

Just nu är det tyvärr remisstopp till psykologen pga långa väntetider. Vänligen kontakta din husläkare om du har ett barn eller en ungdom som är i behov av psykologsamtal. 

På Anwar BUMM tar vi emot barn och ungdomar med lindrig eller måttlig psykisk ohälsa mellan 0-17år. Det kan exempelvis handla om sömnproblem, familjekonflikter, separationsångest, tvång, tics, fobier, trotssyndrom, ångest och depression. Vi tar även emot föräldrar till våra barn och unga för rådgivning och stödsamtal.

Vi har en erfaren psykolog med KBT-inriktning som har jobbat länge med barn och ungdomar. Vi använder oss av evidensbaserade metoder som anpassas utifrån barnets/tonåringens behov. Behövs remiss vidare till annan vårdgivare hjälper vi till med det.

På mottagningen finns även en kurator som har erfarenhet av psykiatri och myndighetsfrågor. Han erbjuder samtal till både patienten och/eller dennes vårdnadshavare. Samtal enskilt med patienten har en stödjande eller rådgivande karaktär. Samtalet utgår från patientens problematik och behov. Samtal med vårdnadshavare hålls utifrån ett familjeperspektiv. Det kan handla om allt från rutiner, sömn, ångest till frågor gällande kontakt med kommun och skola. Det kan även handla stöd och rådgivning gällande exempelvis juridik, ekonomi och boende. 

Besöken är kostnadsfria. Uteblivna besök och besök som avbokas mindre än 24 timmar innan utsatt tid debiteras enligt Hälso- och sjukvårdsnämndens taxa.

Vi har inget remisskrav.

Inför första besöket hos psykologen behöver man fylla i en skattningsformulär om välmåendet. Skattningen kan göras av barnet själv fr 11 år, av föräldrar eller/och av skolpersonalen. För att komma till frågeformuläret, klicka på länken nedan. Glöm inte att skriva ner koden och ta med det till första besöket.

Externa länkar: